Sauna a jej účinky na telo

🌡️ Pri saunovaní v tele dochádza k spusteniu termoregulačných dejov, ktoré sú dôležité pre adaptáciu organizmu na vysokú teplotu. Vďaka nim dokážete tolerovať aj teplotu okolo 100 °C. Najprv sa začne zvyšovať teplota vášho tela (bežne až na 39 °C). Ďalej sa zvýši produkcia potu, čo slúži ako chladenie organizmu. Zároveň dochádza k rozšíreniu ciev, zvýšeniu srdcovej frekvencie, prekrvenia periférnych častí tela a objemu krvnej plazmy. Tá jednak pomáha lepšie zvládať horúčavu a jednak slúži ako rezervoár tekutín na potenie.

🔍 Na úrovni buniek je zmien, ktoré v tele vplyvom tepla nastávajú, omnoho viac. Dochádza k produkcii proteínov teplotného šoku (heat shock proteins), ktoré chránia bunku pred poškodením. Takisto sa zvyšuje dostupnosť oxidu dusnatého, ktorý podporuje prekrvenie tela. Pri saunovaní nastávajú hormonálne zmeny, s ktorými sa môžete stretnúť tiež v rámci športových aktivít. V organizme sa tak typicky zvyšuje napríklad množstvo endorfínov a rastového hormónu.

🌡️🔄 Adaptácia organizmu na teplo:

  • Pravidelné saunovanie môže viesť k lepšej tolerancii organizmu na vyššie teploty, čo možno poznáte pod termínom adaptácia.
  • Časté vystavovanie sa horúčave tak môže viesť napríklad k zníženiu teploty tela v priebehu dňa. Človek s nižšou teplotou potom o dosť ľahšie znáša horúce prostredie, čo sa hodí v horúcich letných dňoch alebo na exotickej dovolenke.
  • Na dlhší čas sa môže zvýšiť aj množstvo krvnej plazmy, ktorá je dôležitá pre udržanie optimálnej hydratácie športovca.
  • Bežne dochádza k poklesu srdcovej frekvencie a rýchlejšiemu nástupu potenia, čo takisto uľahčuje zvládanie vysokých teplôt.
  • Vďaka tomu športovec typicky dokáže trénovať dlhšie a pri väčšej intenzite. Z toho dôvodu mnohí cyklisti, bežci a iní atléti zaraďujú saunovanie do svojich tréningových plánov v rámci prípravy na preteky v horúcom počasí.
Návrat hore